ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง


วันที่ 5 มิถุนายน 2555 นายธนพล บุตตะโยธี เกษตรอำเภอภูหลวง
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง ประจำเดือนมิถุนายน 2555
เพื่อแจ้งข้อราชการและวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน
พร้อมนี้มีนายฉมาพันธุ์ บาลลา ปศุสัตว์อำเภอภูหลวง เข้าร่วมประชุมด้วย
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

 

.....

....

 


จิราพร /ภาพ / รายงาน

วันที่ 5 มิถุนายน 2555

กลับหน้าหลัก

..