ข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง


นายธนภณ บุตตะโยธี เกษตรอำเภอภูหลวง ร่วมงานโครงการอบรม รวมพลัง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (พลังแผ่นดิน)
โดยมีท่านนายอำเภอภูหลวง เป็นประธานภายในงาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอภูหลวง
ณ หอประชุม โรงเรียนภูหลวงวิทยา อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555

 

 

 


ชายแดน /ภาพ
จิราพร / รายงาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2555

กลับหน้าหลัก

..