ภูหลวงมรกตแห่งอีสานต้นลำธารแม่น้ำเลยวังหัวเมยน่าทัศนาภูหลวงสูงเสียดฟ้าดอกไม้ป่านานาพันธุ์

เมนูหลัก

บริการ Online

เยี่ยมอำเภอใกล้เคียง


ตรวจสอบราคา

Link เว็ปไซต์ดีดี

อ่านหนังสือพิมพ์

  
สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงสมุดทะเบียนเกษตรกร ประจำปี ๒๕๕๘/๘๙ โดยให้เกษตรกรนำสมุดทะเบียนเกษตรกร พร้อมภาพถ่าย ขนาด ๑.๕ นิ้ว พร้อมปรับปรุงกิจกรรมด้านการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง ในเวลาราชการ .....๑๗/เม.ย./๕๘

 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายชำนาญ อินทรา เกษตรอำเภอภูหลวง ให้การต้อนรับ นายกิตติศักดิ์ จันทสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการรายงานข้อมูลการระบาดศัตรูพืช โดยมีนายวีระเดช ฟองชัย หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ร่วมด้วย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย .......๒๐/พ.ค./๕๘
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายบวร พรดุสิต นวส.ชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ประจำตำบลหนองคัน เพื่อวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการสร้างรายได้เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ประจำตำบลหนองคัน จำนวน ๓ โครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย .........๒๐/พ.ค./๕๘
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายชำนาญ อินทรา เกษตรอำเภอภูหลวง พร้อมด้วยนายชายแดน ภาวะโคตร นวส.ขำนาญการ ผู้รับผิดชอบตำบลภูหอ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ของโครงการสร้างลานคอนกรีตเพื่อตากผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรทำไร่ภูหอ โดยมีนายชูเกียรติ อุ่นใจ ปลัดอาวุโส ร่วมติดตามโครงการฯ ด้วย ณ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย .....๒๐/ก.พ./๕๘
เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายชำนาญ อินทรา เกษตรอำเภอภูหลวง ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ สถานที่ดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายผสมผสานด้วยแรงงาน ของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำตำบลภูหอ โดยมีนายชูเกียรติ อุ่นใจ ปลัดอาวุโส ร่วมติดตามผลการดำเนินการด้วย ณ บ้านน้ำคู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย .......๒๐/พ.ค./๕๘


Link หน่วยงาน

 
 
 
 


คุณเป็นคนเข้าชมที่
Get free counter at Cgi2yoU.com
เริ่มนับ ๑๘/๑๒/๕๑

 


สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง ถนนแยกภูหลวง - โนนสว่าง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ๔๒๒๓๐
โทรศัพท์ /และ โทรสาร ๐-๔๒๘๗-๙๐๔๙
ติดต่อผู้ดูแลเว็ปไซต์ Jirapo-k@hotmail.com; Agripl@doae.go.th
ปรับปรุงล่าสุดวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๕๖ น.