หน้าแรก

กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร (ภาพข่าว)

153

2 ส.ค.60 ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง

fer2

2 ส.ค.60 ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

SAM_5623

1 ส.ค.60 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

S__1835050

5 ก.ค.60 จัดเวทีเพื่อจัดทำโครงการ 9101 ณ หอประชุมอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

286

5 ก.ค.60 จัดเวทีเพื่อจัดทำโครงการ 9101 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

275

3 ก.ค.60 ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

20160301_093554

3 ก.ค.60 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอภูหลวง ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

c111

3 ก.ค.60 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ 9101 ณ ศาลาเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

S__1163280

22 มิ.ย.60 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

268

21 มิ.ย.60 จังหวัดนิเทศงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

<<แสดงทั้งหมด>>

 

ข่าวเตือนภัยทางด้านการเกษตรข่าวรับสมัครงานและประกาศทั่วไป